9,400.00 ฿ 5,640.00 ฿

Material:    Metal & Acrylic Color:        White Size:         A: 50x50H cm. B: 50x50H cm. C: 50x66H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

Out of Stock
12,500.00 ฿ 7,500.00 ฿

Material:    Metal & Acrylic Color:        White Size:         A: 67x62Hcm. B: 67x62H cm. C: 67x67H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

Out of Stock
18,900.00 ฿ 11,340.00 ฿

Material:    Metal & Acrylic Color:        White Size:         A: 67x83H cm. B: 50x66H cm. C: 67x83H cm. D: 50x66H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

Out of Stock
9,800.00 ฿ 5,880.00 ฿

Material:    Metal Color:        White Size:         A: 80 cm. B: 60 cm. C: 40 cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
9,800.00 ฿ 5,880.00 ฿

Material:    Metal Color:        Black Size:         A: 80 cm. B: 60 cm. C: 40 cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
8,100.00 ฿ 4,860.00 ฿

Material:  Glass Color:     White&Gold Size:      A: Dia40 cm. B: Dia30 cm. C: Dia25 cm. D: Dia20 cm. E: Dia15 cm. Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

Out of Stock
4,800.00 ฿ 2,880.00 ฿

Material:    Glass Color:        Dark Blue  Size:         A: 7x28H cm. B: 28x7H cm.  Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
10,500.00 ฿ 6,300.00 ฿

Material :   Acrylic Color  :      White Size    :      A: 150x12H cm. B: 120x12H cm. C: 90x12H cm. Light source:  LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

Out of Stock
20,900.00 ฿ 12,540.00 ฿

Material:    Metal & Cloth Color:        White Size:         A: Dia60 cm. B: Dia50 cm. C: Dia40 cm. Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

Out of Stock
13,900.00 ฿ 8,340.00 ฿

Material:    Iron Color:        Chrome / Copper  Size:         A: Dia50 cm. B: Dia30 cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
4,800.00 ฿ 2,880.00 ฿

Material:    Glass Color:        Gold  Size:         A: Dia30 cm. B: Dia25 cm. C: Dia20 cm. Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
4,800.00 ฿ 2,880.00 ฿

Material:    Glass Color:        Black  Size:         A: Dia30 cm. B: Dia25 cm. C: Dia20 cm. Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
3,500.00 ฿ 2,100.00 ฿

Material:   Metal Color:      Copper Size :      Dia26.5x20H(Total 200H) cm. Light source: E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

Out of Stock
2,000.00 ฿ 1,200.00 ฿

Material:     Iron Color:         Gold Size:          Dia20x150H cm. Light source: LED Chip

8,000.00 ฿ 4,800.00 ฿

Material:      Glass Color:          White Size:           35x30H(Total 240) cm. Light source: E27x1

Showing 1 - 15 of 204 items