11,000.00 ฿ 6,600.00 ฿

Material:         Iron Color:               Chrome Size:                 120x30H (Total 100H) cm. Light source: E27x5, LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

6,500.00 ฿ 3,900.00 ฿

Material:         Iron & Glass Color:               Black Size:                 A: 150x30H (Total 190H) cm.   B: 120x30H (Total 190H) cm.  Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

17,000.00 ฿ 10,200.00 ฿

Material:         Iron & Resin Color:               Gold Size:                 A: 150x6x6 cm.   B: 120x6x6 cm. Light source: LED 3000K *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

18,500.00 ฿ 11,100.00 ฿

Material:         Aluminium & Glass Color:               Gold Size:                 A: 150x25x25H (Total 170H) cm.   B: 120x16x16H (Total 170H) cm. Light source: LED 3000K *หมายเหตุ*...

11,900.00 ฿ 7,140.00 ฿

Material:         Acrylic & Glass Color:               Gold Size:                 A: 120x5x5H (Total 170H) cm.   B: 92x5x5H (Total 170H) cm. Light source: - *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

5,100.00 ฿ 3,060.00 ฿

Material:         Iron & Acrylic Color:               White Size:                 120x30x6 (Total 80H) cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

4,900.00 ฿ 2,940.00 ฿

Material:         Iron Color:               Gold Size:                 A: 100x10H (90 x 4 pipes) cm.    B: 100x10H (50 x 2 pipes) cm. Light Source: G4x2 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

23,900.00 ฿ 14,340.00 ฿

Material:         Silicone & Iron Color:               Black Size:                 200x100H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

18,500.00 ฿ 11,100.00 ฿

Material:         Leather & Acrylic Color:               Brown/ Black Size:                 A: L200 cm.   B: L150 cm.   C: L120 cm.   D: L100 cm. Light source: LED *หมายเหตุ*...

9,500.00 ฿ 5,700.00 ฿

Material:         Glass & Iron Color:               Black Size:                 155x70H cm. Glass Dia. 10x4  Light source: E27x1/ G9x4 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

7,900.00 ฿ 4,740.00 ฿

Material:         Glass & Iron Color:               Gold Size:                 53x88x80H cm.   Glass Ball Dia. 10x3   Pipe 31 cm. x 2, 34 cm. x 2 Light source: G9x3 *หมายเหตุ*...

13,000.00 ฿ 7,800.00 ฿

Material:         Iron & Glass Color:               Black, Gold Size:                 120x13x30 (Total 195H) cm. Light source: LED Chips *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

28,000.00 ฿ 16,800.00 ฿

Material:         S.Steel & Iron Color:               A: Gold   B: Gold & Black Nickel   C: Gold & Black Size:                 A: 185x12x12H (Total 180H) cm.   B: 140x6x12H (Total 140H)...

15,000.00 ฿ 9,000.00 ฿

Material:         Iron & Glass Color:               Gold, Black Size:                 A: 180x30x10H (Total 130H) cm.   B: 150x30x10H (Total 130H) cm.   C: 120x30H (Total 120H) cm. Light source:...

10,900.00 ฿ 6,540.00 ฿

Material:         Iron Color:               Black Size:                 24x6x6H cm. Light source: LED (Warm Light) *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

5,500.00 ฿ 3,300.00 ฿

Material:         Aluminium Color:               Black Size:                 120x3H (Total 140H) cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา...

7,300.00 ฿ 4,380.00 ฿

Material:         Wooden Color:               Pine, Walnut Size:                 A: 120x3x150H cm.   B: 80x3x150H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

11,000.00 ฿ 6,600.00 ฿

Material:         Glass & Metal Color:               Gold Size:                 118x120H cm. Light source: LED *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ ราคา และขั้นต่ำ...

6,500.00 ฿ 3,900.00 ฿

Material:         Glass & Metal Color:               Black Size:                 123x40H (Total 70H) cm. Light source: G9x2/ E27x1 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์...

14,000.00 ฿ 8,400.00 ฿

Material:         Iron Color:               Black Size:                 145x150H (Total 150H) cm. Glass Dia. 10x3 Light source: G4x3 *หมายเหตุ* รายการสินค้าพรีออเดอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุ...

Showing 1 - 20 of 28 items